Novinky | InNET | VŠB-TUO | home

 

 

 

Vítejte na domovských stránkách Katedry environmentálního inženýrství. Katedra vznikla z iniciativy některých jeho pozdějších pracovníků 1. října 1990, přičemž první pracoviště mělo do 14. října 1994 název Katedra ekologie, později Katedra ochrany životního prostředí HGF. Následně od 15. října 1994 bylo přejmenováno na Institut environmentálního inženýrství, který vznikl na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava sloučením Katedry ochrany životního prostředí a Katedry úpravnictví.

Institut environmentálního inženýrství byl od 21. března 2018 přejmenován na Katedru environmentálního inženýrství.

Katedra environmentálního inženýrství poskytuje vzdělávání ve vybraných technických, ekonomických a přírodovědných oborech. Jednotlivé studijní programy jsou realizovány na bakalářské, inženýrské a doktorské úrovni v prezenční a kombinované formě. Výuka probíhá v Ostravě a Mostě.

Teoretická výuka je doplněna mnoha exkurzemi a terénními cvičeními.

Studenti mohou studovat i v zahraničí v rámci mobilit VŠB-TUO.

Studenti Katedry environmentálního inženýrství úspěšně reprezentují fakultu a univerzitu na domácích i zahraničních konferencích a soutěžích. Každoročně zaujímají přední místa ve fakultním i mezinárodním kole SVOČ, na mezinárodní Konferenci mladých výzkumníků v St. Petersburgu, v celostátní soutěži dr. Radslava Kinského o nejlepší diplomovou práci v oblasti ŽP apod.

 

 

Od 21. března 2018 jsme se přejmenovali na Katedru environmentálního inženýrství.

V blízké době budeme mít nové webové stránky. Dosavadní stánky neumožňují změnit všude název na Katedru, proto buďte trpěliví.

 

 

 

doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.

vedoucí Katedry environmentálního inženýrství

 

 

 

← podej si přihlášku nově můžeš získat stipendium

               

při potížích kontaktuj studijní oddělení