IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 

Kontakty na pracovníky

Vedoucí oddělení

prof. Dr. Ing. Kyncl Miroslav vedoucí odd. Technologie hospodaření s vodou, garant oboru Technologie a hospodaření s vodou, Předseda oborové rady a garant doktorského studia oboru 2102V009 Úpravnictví, akademický pracovník 597 323 556
A 818

 

Sekretariát

Ješíková Dana 597 323 560 A 853

 

Pracovníci

Ing. Dvorský Tomáš, Ph.D. akademický pracovník 597 323 546 JC 134
Ing. Chromíková Jitka, Ph.D. akademický pracovník, pedagogický poradce 597 329 382 RB 204
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D. vedoucí Katedry environmentálního inženýrství, akademický pracovník 597 323 347 JA 416
Ing. Škrobánková Hana, Ph.D. akademický pracovník 597 325 483 JA 336
doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.

akademický pracovník

597 323 377

A 817

 

Laborantky

Bílská Jarmila technicko-hospodářský pracovník 597 324 169 JA 417
Ing. Bílská Zuzana mateřská a rodičovská dovolená 597 324 169 JA 417
Ing. Malíková Petra, Ph.D. technicko-hospodářský pracovník 597 324 169 JA 417
Ing. Nováčková Martina technicko-hospodářský pracovník

597 321 242

597 329 367

A 853

RD 105

 

Adresa pracoviště

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Katedra environmentálního inženýrství (546)

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava - Poruba